Ledstiernan - rapport
2005-10-20

"Delårsrapport 3, januari - september 2005

Resultatet efter skatt för perioden blev -23,6 mkr = -0,17 kr /aktie (-17,7 mkr = -0,13 kr/aktie).

Eget kapital uppgick till 405 mkr = 2,83 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 98%. En värdering enligt "fair value" ökar värdet i portföljen med ca 86 mkr, vilket motsvarar ett justerat eget kapital om 3,43 kr/aktie.

Periodens investeringar uppgick till 54 mkr (52 mkr), där merparten investerats i portföljbolaget Metrima. Intäkter från försäljningar uppgick till 15 mkr.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 74 mkr = 0,52kr/aktie.

Portföljbolaget ipUnplugged fick ett samarbetsavtal med amerikanska Cisco Systems som sträcker sig över tre år.

Energimätningsbolaget Metrima fick i juli ytterligare en stor order från Öresundskraft, Lunds Energikoncern och Landskrona Kommun om 60 mkr med option på order för ytterligare 260 mkr. Metrima har även knutit ett samarbetsavtal med Enic, en av de största tillverkarna av elektronik, för att säkerställa framtida leveranser.

Alf Blomqvist, tidigare ägare och partner i Blomqvist & Ivarsson AB, efterträdde Johan Wachtmeister som VD den 15 augusti 2005.


Stockholm den 20 oktober 2005
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)"
 
« Tillbaka