Ledstiernan - Metrima!
2005-10-05

"STOCKHOLM (Direkt)
Metrima hade i fredags en
bolagsstämma där det beslutades att bolaget ska gå från att
vara privat till publikt. Beslutet, som är en formalitet, gör
det möjligt att bredda ägandet i Metrima där börsnotering är
ett alternativ bland flera och private placement ett annat.
Det säger Ledstiernans vd Alf Blomqvist till Nyhetsbyrån
Direkt.
Ledstiernan är största ägare i Metrima med 48,5 procent.
"Det här säkerställer att vi har handlingsfrihet fullt
ut", säger Alf Blomqvist.
Metrima går operativt väldigt bra och bolaget "tar
väldigt mycket stora order", enligt Alf Blomqvist.
"Framgångarna gör att de ekonomiska förutsättningarna
ändras hela tiden", säger han.
Än så länge har expansionen i energimätarföretaget
finansierats genom att ägarna har skjutit till kapital, men
Ledstiernans bedömning är att ägandet behöver breddas
framöver.
"Vi kommer enskilt att vara en för liten ägare för ett
bolag som expanderar på det här sättet", säger han.
I media har börsnotering diskuterats, men Alf Blomqvist
vill minska fokus på det som enda alternativ.
"Styrelsen och ägarna utvärderar samtliga
handlingsalternativ", säger han.
De alternativ som han nämner förutom en börsnotering, är
bland annat försäljning av bolaget, ett samgående eller en
ökad ägarspridning genom att ta in en finansiell aktör och
senare börsnotera bolaget.
Ledstiernans vd vill inte uppskatta hur lång tid det kan
ta innan beslut fattas om hur ägandet ska spridas, speciellt
mot bakgrund av att han tidigare har sagt att ett besked
förhoppningsvis skulle komma före utgången av tredje
kvartalet.
Om Metrima ska börsnoteras och knoppas av till de egna
ägarna bör Ledstiernan öka ägandet till över 50 procent för
att ägarna ska slippa aktiebeskattning enligt Lex Asea.
Ledstiernan har en option på att förvärva över 50 procent."


"STOCKHOLM (Direkt) Ledstiernans portföljbolag Metrimas
orderbok överstiger 350 miljoner kronor, med ytterligare
optioner.
Det framgår av ett pressmeddelande." 
« Tillbaka