Ledstiernan - ny viktig order för portföljbolag!
2005-09-12

"Ledstiernans portföljbolag Metrima tecknar avtal med Oxelö Energi

Metrima tecknar avtal med Oxelö Energi för leverans av system och produkter för mätvärdesinsamling av el och fjärrvärme. Avtalet avser fortsatt utbyggnad av mätvärdesinsamling och omfattar cirka 8 000 mätpunkter. Ordervärdet är ungefär 7,5 mkr. Affären stärker Metrimas ledande position på marknaden för flerslagsmätning.

Senast den första juli 2009 ska samtliga svenska nätbolag enligt lag ansvara för månadsvis avläsning av el. Det innebär att man kan övergå till enklare räkningar som är baserade på verklig elförbrukning istället för uppskattad.

"Leveranserna startar redan i september i år och systemet beräknas vara i drift i god tid innan lagen träder i kraft", säger Nils Rönnqvist, elnätansvarig på Oxelö Energi. "Med tätare mätning blir det enklare för våra kunder att följa och kontrollera sin el- och fjärrvärmekonsumtion".

Metrima utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för flerslagsmätning, d.v.s.mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten samt gas. Kunderna utgörs framförallt av nätbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsbolag.

"Vi valde Metrima av flera strategiskt viktiga skäl", säger Nils Rönnqvist. "Avgörande var att Metrima har det mest ekonomiskt fördelaktiga erbjudandet. Att deras service och supportfunktion är av högsta kvalitet, att de erbjuder timavläsning samt att systemet är kompatibelt med infrastrukturen i Oxelösunds Kommun".

"Vi är mycket glada att vi får förtroendet att bygga ut våra system i Oxelösund Kommun", säger Jeanette Sandberg, VD på Metrima. "Oxelö Energi har under en tid använt vårt system och är mycket nöjda med hur det har fungerat. Att nu få utvidga detta till samtliga Oxelö Energis kunder är ännu ett bevis på den höga kvalitet Metrima står för inom flerslagsmätning".


För ytterligare information
Jeanette Sandberg, VD Metrima AB, tel: 08-4100 26 49, e-post: jeanette.sandberg@metrima.se"
 
« Tillbaka