Academedia - bra avtal!
2005-08-26

"Nordea tecknar avtal med AcadeMedia om affärssimuleringar

Nordea väljer AcadeMedia för utveckling och genomförandet av
skräddarsydda simuleringar med
Reagens som verktyg.

- Vi ser affären som början på ett långsiktigt samarbete - där Reagens
flexibilitet och anpassningsbarhet utnyttjas fullt ut, säger Mats
Johansson, affärsområdesansvarig på AcadeMedia Reagens.

AcadeMedia ska leverera affärssimuleringar med simuleringsverktyget
Reagens till Nordeas utvecklingsprogram för kundansvariga. Syftet med
simuleringen är att ge deltagarna en inblick i, och en förståelse för
företagarens verklighet och vardag samt hur banken kan hjälpa
företagaren att utvecklas och möta framtidens utmaningar. Den utvecklade
simuleringsmodellen kan även användas i andra typer av
utvecklingsinsatser inom Nordea.

Simuleringen utgår från ett kombinerat produktions- och tjänsteföretag
som är verksamt på hemmamarknaden. Grupperna kan även välja att
exportera till Norden och andra marknader och driver företaget under 6-8
kvartal. Mellan perioderna kommer kortare teoripass som tar upp till
exempel resultat, kassaflöde, nyckeltal, ledtider och hävstångseffekter.

Något ordervärde kan ej uppges.

Affärssimuleringen Reagens används eller har använts i
kompetensutvecklings program för många av Sveriges storföretag som till
exempel Volvo, SAS, Intersport, OKQ8, ABB och Ericsson.

Simuleringarna har används både inom och utanför Sverige. Under den
senaste tiden har den offentliga sektorn, statliga verk, kommuner och
landsting visat ett allt större intresse för simuleringsmetodiken för
att skapa en djupare förståelse för ekonomiska samband och för att skapa
acceptans för en effektivisering. II de simuleringstjänster som
AcadeMedia erbjuder ingår även att kunna beräkna ROI av
utbildningseffekterna som simuleringsträningen leder till."

 
« Tillbaka