Academedia - tveksam halvårsrapport
2005-08-18

"2 0 0 5 0 1 0 1 - 2 0 0 5 0 6 3 0
· Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 123,9 mkr (42,3).
· Organisk volymtillväxt baserat på jämförbara siffror, uppgår till ca
7,5 %.
· Rörelseresultatet för perioden uppgår till 0,2 mkr (-2,4).
· Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 mkr (14,3). Exklusive
reavinster uppgick resultat efter finansnetto till 0,1 mkr (-2,4).
· Resultat efter skatt redovisas till 0,6 mkr (11,3). Exklusive
reavinster uppgick resultat efter skatt till -0,4 mkr (-2,4).
· Resultat per aktie uppgår till 0,18 kr (3,54).
· Kassaflödet för perioden uppgår till 11,9 mkr (2,6),
aktieförsäljningar har bidragit med 13,1 mkr."
 
« Tillbaka