Academedia - fin order!
2005-08-09

"ACADEMEDIA TECKNAR NYTT RAMAVTAL OM ARBETSMARKNADSUTBILDNING I
STOR-KÖPENHAMN - DANMARK

AcadeMedia har i hård konkurrens tecknat ett nytt ramavtal i Danmark med
Arbetsförmedlingen
i Stor-Köpenhamn. Ramavtalet löper på 18 månader med option på
ytterligare maximalt 2 års
förlängning. Vid ett normalt nyttjande av offererade utbildningsplatser
bedömer AcadeMedia att
avtalet är värt ca 5-10 miljoner kronor per år.

Ramavtalet garanterar inte någon utbildningsvolym utan är mer att likna
vid en "licens", dvs. ett avtal
att få arrangera utbildingar åt AF i Stor-Köpenhamn under en period som
maximalt uppgår till 3.5 år.
Jämfört med tidigare ramavtal innebär det nya avtalet ett väsentligt
breddat utbud. Denna breddning
innebär att även förberedande och orienterande utbildning inför
yrkesutbildning omfattas samt att
antalet yrkesinriktade utbildningar utökats.

Avtalet omfattar yrkesutbildningar inom områdena marknadsföring,
ekonomi, försäljning, kundkommunikation,
olika inriktningar inom handel och kontor samt utbildningar inom ny
media och informationsteknik.
Flera av utbildningarna kommer även att omfatta olika typer av
simuleringar, vilka
baseras på AcadeMedias dotterbolag Reagens simulations verktyg och
erfarenheter. Det senare är ett
unikt inslag inom kommande arbetsmarknadsutbildningar och AcadeMedia
idag är ensamma om att
kunna erbjuda denna möjlighet.

AcadeMedias utbildningskoncept Platsportalen kommer att användas för
flera av utbildningarna.
Platsportalen innebär en kombination av webbstudier på distans,
lärarstöd samt praktik hos en tilltänkt
arbetsgivare. Sedan 1999 genomförs samma koncept i Sverige där ca 80% av
deltagarna har fått anställning
efter utbildningen.

- Genom det nya ramavtalet har vi väl etablerade verksamheter på båda
sidorna om Öresund. Detta
skapar många intressanta möjligheter till samverkan. Vi arbetar därför
nu med att i större omfattning
integrera de båda verksamheterna, och därmed dra nytta av erfarenheter
och kompetens inom hela
organisationen, säger Anders Blomkvist, regionchef Öresundsregionen.

- Det nya ramavtalet med AF Stor-Köpenhamn visar att AcadeMedia är en
accepterad och väl etablerad
verksamhet i Danmark. Vi kommer att i större omfattning än tidigare
kunna erbjuda AcadeMedias
tjänster på den danska marknaden, säger Preben Jensen, landsansvarig i
Danmark."

 
« Tillbaka