Novotek- mycket bra andra kvartal!
2005-08-08

"NOVOTEK jan - juni 2005

· Rörelseresultatet ökade med 19 procent och uppgick till 9,6 (8,1) MSEK. Under andra kvartalet var ökningen 78 procent och uppgick till 5,7 (3,2) MSEK

· Resultatet efter finansnetto ökade med 15 procent och uppgick till 10,1 (8,8) MSEK, varav 5,9 (3,5) MSEK under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 (5,7) MSEK, varav 4,0 (2,2) MSEK under andra kvartalet

· Omsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 102 (94) MSEK varav 54 (44) MSEK under andra kvartalet motsvarande 22 procents ökning

· Orderingången uppgick till 107 (101) MSEK, varav 56 (49) MSEK under andra kvartalet

· Vinsten per aktie uppgick till 0,63 (0,53) kronor varav 0,36 (0,21) kronor under andra kvartalet."
 
« Tillbaka