Ledstiernan - stororder till portföljbolag!
2005-07-04

"Ledstiernans portföljbolag Metrima har fått en stororder från Sydkraft

Metrima och Sydkraft Nät har tecknat avtal gällande dels en nyckelfärdig anläggning för mätvärdesinsamling av el och värme och dels leverans av Färdigt Mätvärde® under minst 3 år. Värdet på ordern är på ca 150 mkr och syftet är att ge Sydkrafts kunder möjlighet att enkelt kontrollera sina verkliga energikostnader.

Avtalets totala ordervärde uppgår till cirka 150 mkr och avtalstiden är totalt 4½ år med option till förlängning med ytterligare ett år. De största fördelarna för Sydkrafts kunder är att de nu får bättre kontroll och enklare kan följa sin el- och fjärrvärmekonsumtion. Fakturorna blir baserade på verklig förbrukning och inte uppskattad.

"Vår drivkraft är att förenkla och förbättra för våra kunder. Det känns därför tryggt att teckna avtal med Metrima som inte bara kan installera och leverera mätare och terminaler, utan också löpande leverera färdiga mätvärden från kund till affärssystem", säger Thomas Thorkelsson, projektchef på Sydkraft.

Det avtal som tecknats mellan Metrima och Sydkraft omfattar cirka 68 000 mätpunkter för el och värme och är det andra steget i Sydkrafts så kallade Projekt Fjäder. Uppdraget består dels av en totalentreprenad för leverans av mätare och mätvärdesinsamlingssystem för Sydkraft Nätområde Norrköping och leverans av mätvärden enligt Sydkrafts tjänst Färdigt Mätvärde®.

"Då Sydkraft är en av de största aktörerna inom svensk energisektor känns det mycket spännande att nu börja arbeta tillsammans", säger Jeanette Sandberg, verkställande direktör på Metrima. "För Metrima är ordern från Sydkraft bland annat ett kvitto på att satsningarna inom innovation och utveckling resulterar i produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden".

Metrima, som har totalansvar i projektet, arbetar med samarbetspartners såsom Flextronics Network Services för montage och drift, Landis+Gyr för leverans av elmätare och Sydkraft Bredband för kommunikationstjänster. Övriga aktörer som deltagit i upphandlingen har tio dagar på sig att överklaga Sydkrafts beslut innan avtalet vinner laga kraft.

Färdigt Mätvärde® är ett av Sydkraft registrerat varumärke.

Ledstiernan deltager som undergarant för leveransen i ett garantikonsortium tillsammans med bland andra Telenor Ventures II ASA och Öhman Fondkommission.

För ytterligare information kontakta:
Jeanette Sandberg, VD Metrima AB, tel: 08-4100 26 49, e-post: jeanette.sandberg@metrima.se
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan AB, tel: 08-545 035 00, e-post: johan.wachtmeister@ledstiernan.se

Om Metrima
Metrima är verksamt på en marknad som efterfrågar mätning av olika typer av energislag. Genom att erbjuda lösningar som möjliggör energimätning kan Metrimas kunder få ökad kontroll över sina energikostnader, ge bättre service till sina slutkunder, skapa förutsättningar för ökad lönsamhet samt spara energi och pengar. Kunder är främst elnätbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsbolag i Sverige och ytterligare ett trettiotal länder. Huvudägare i Metrima är Ledstiernan och Telenor Venture II ASA. www.metrima.se"
 
« Tillbaka