Academedia - ramavtal med trygghetsfonden
2005-06-10

"AcadeMedia: AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kolle... (Waymaker)
2005-06-10 07:15

AcadeMedias dotterbolag Eductus stöttar kollektivanställda vid
uppsägning

Trygghetsfonden tecknar ramavtal med AcadeMedias dotterbolag Eductus
gällande TSL-avtalet, en
avgiftsbestämd omställningsförsäkring för kollektivanställda. Eductus
erbjuder omställningsprogram
för den som blivit uppsagd eller riskerar att bli det på grund av
arbetsbrist.

- Det här avtalet är strategiskt viktigt för oss och skapar goda
förutsättningar för framtiden, säger
Roland Ljungberg, tf vd AcadeMedia. Vi glädjs över denna nya möjlighet
att utnyttja vår kompetens
och erfarenhet inom omställning.

Eductus erbjuder ett effektivt stöd i omställningsprocessen. Individen
står i centrum och lär sig stegvis
att behärska de delar som behövs för att nå slutmålet. Inom företaget
finns rekryterare som förmedlar
kontakter och möjligheter inom det lokala näringslivet.

- Vi är ett rikstäckande företag med lång erfarenhet av att jobba med
människor som är i förändring,
säger Eva-Lena Vänerby-Bednarska, ansvarig för Eductus
omställningstjänster. Vi är tacksamma över
förtroendet och att vi nu får arbeta med fackliga förbund inom
LO-kollektivet, företag och framför allt
människor på väg mot nya arbeten.

Avtalade tjänster inom omställningsprogrammet är bland annat personlig
mentorskap/coachning, kartläggning,
kompetensinventering, jobbsökarkunskaper, ansökningshandlingar och en
individuell aktivitetsplan.


Snabbfakta om TSL-avtalet:

Svenskt Näringsliv och LO tecknade under våren 2004 ett avtal om
avgiftsbestämd omställningsförsäkring.

Avtalet omfattar cirka 900 000 anställda inom LO-kollektivet.
Medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist,
och där företaget omfattas av kollektivavtal om omställningsförsäkring
genom att ha tecknat avtal om AGB, kan få
hjälp med omställningsstöd. Avsikten är att underlätta för medarbetaren
att snabbt komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Lokala fackliga organisationer och företag värderar företagets krav och
behov, och ansöker gemensamt om omställningsstöd
på för närvarande 19 000 per medarbetare. Avtalet administreras av
Trygghetsfonden TSL.

Avtalet fungerar som en kvalitetsgaranti när fackligt ombud och företag
ska välja leverantör av omställningsprogram. TSL har för närvarande
tecknat avtal med elva leverantörer." 
« Tillbaka