Academedia - order från SKF
2005-06-08

"AcadeMedia: SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i... (Waymaker)
2005-06-08 07:30

SKF väljer AcadeMedia för global utbildning i informationssäkerhet

AcadeMedia utvecklar global eLearningutbildning i informationssäkerhet
för SKF. Utbildningen
lanseras sommaren 2005 och ska öka kunskapen om hur information bör
hanteras inom SKF-
koncernen. Uppdraget är en del av ett program för att leva upp till
Sarbanes Oxley-lagen.

- AcadeMedia valdes som leverantör tack vare tidigare erfarenheter av
informationssäkerhetsutbildningar
för andra internationella företag. Vi har god kännedom om SKF från
tidigare projekt. Att vi
dessutom med goda resultat levererat utbildningar på kort tid, var
kritiskt för SKF i detta fall, säger
Sophie Danell på AcadeMedias dotterbolag Learning Consulting.

Sarbanes Oxley-lagen, som tillkom i kölvattnet efter
redovisningsskandaler i USA, kräver att finansiella
informationsprocesser och beslut dokumenteras i detalj, vilket ställer
krav på organisation, medarbetare
och resurser. Genom SKF-ordern etableras AcadeMedia som leverantör av
IT/Informationssäkerhetsutbildningar.

- Flera företag står inför samma utmaning som SKF till följd av ökat
säkerhetstänkande och Sarbanes
Oxley-lagen, vilket öppnar för nya affärsmöjligheter, säger Sophie
Danell.

I uppdraget för Academedia ingår utveckling av koncept, interaktivt
innehåll samt teknisk
funktionalitet för global distribution. Den moduluppbyggda utbildningen
anpassas till den individuella
arbetssituationen. SKF:s policies förklaras och medarbetarna tränas i
praktiskt säkerhetstänkande.
Utbildningen distribueras på sex språk och kopplas till SKF:s interna
system för mätning och uppföljning.
Målgruppen är cirka 20 000 personer inom utvalda enheter. Lösningen
lanseras sommaren 2005.

AcadeMedia har tidigare framgångsrikt arbetat tillsammans med SKF för
att ta fram koncerngemensamma
utbildningar inom bland annat processförbättringsmetodiken Six Sigma." 
« Tillbaka