Ledstiernan - genombrott för portföljbolag!!
2005-05-17

"Ledstiernans portföljbolag ipUnplugged licensierar mjukvara till stor amerikansk nättillverkare

ipUnplugged, ledande leverantör av mobila IP lösningar, tar sin största order hittills när ett samarbete med Cisco Systems inleds. Genom en kombination av Cisco's mobilitetslösning och ipUnplugged's teknologi för IP mobilitet, möjliggörs en snabb och säker 'Seamless Roaming' mellan mobiltelefoninät och trådlösa lokala nätverk, sk. Wireless Lan nät, där marknaden kommit in i ett kommersiellt skede.

IpUnplugged har sålt en mjukvarulicens till Cisco och inbjudits som medlem i Cisco's 'Technology Partner Program' inom lösningsområde Mobile IP och har genom sitt medlemskap uppfyllt kraven för samverkan med Cisco's Mobile IP baserade produkter, vilket innebär att ipUnplugged's produkter kommer att integreras med Cisco's mobilitetslösningar.

Licensieringen av ipUnplugged's mjukvara till Cisco innebär intäkter flera gånger större än den totala omsättningen för bolaget 2004 och att ipUnplugged sannolikt kommer att nå break-even under de kommande 12 månaderna.

"Ordern visar att marknaden för ipUnplugged's teknologi äntligen börjar ta fart. Med en kvalitetsstämpel från Cisco är vi övertygade om att ipUnplugged kommer att ta fler order i den amerikanska marknaden.
Vi tror att bolaget nu har förutsättningar att omsätta mer än 100 mkr inom några år", säger Jan Carlzon, Styrelseordförande i Ledstiernan.

Ledstiernan har investerat 84 mkr av totalt ca 180 mkr investerade i bolaget. Det är därmed Ledstiernans största investering. NEC investerade i ipUnplugged i juli 2004 som ett led i ett industriellt samarbete. Den investeringen skedde till en värdering på ca 200 mkr. Övriga investerare i ipUnplugged är Industrifonden och det japanska riskkapitalbolaget MIC (Mobile Internet Capital).

"Licensavtalet med Cisco är viktigt för ipUnplugged eftersom det visar att teknologi för Seamless Roaming nu börjar efterfrågas och att vi är en trovärdig partner till världsledande aktörer i branschen", säger Bo Dimert, Styrelseordförande i ipUnplugged.

Ett exempel på hur IpUnplugged's lösningar används är den installation som genomförts hos Capgemini i London. Lösningen innebär en enkel, användarvänlig och säker lösning för trådlös mobilitet för både anställda och besökare. Den förväntas att öka produktiviteten bland medarbetarna.


För ytterligare information
Fredrik Linton, Investment Manager Ledstiernan AB, mobil: 0708 78 41 17
Bo Dimert, Styrelseordförande ipUnplugged, mobil: 0705 75 12 68"
 
« Tillbaka