Academedia - godkänd rapport!
2005-05-10

Delårsrapport AcadeMedia AB, jan - mars 2005

Ekonomiska händelser:

- Omsättning för perioden och motsvarande period 2004 uppgick till 66,0 mkr (19,2)

- Organisk volymtillväxt baserat på jämförbara siffror, uppgår till c:a 23 %

- Rörelseresultatet för perioden uppgår till 2,3 mkr (-1,8 mkr)

- Resultat efter skatt redovisas till 2,5 mkr, jämfört med samma period 2004 3,1 mkr

- Kassaflödet för perioden är positivt och redovisas till 1,3 mkr (-3,4 mkr)

- Soliditeten uppgår till 66 % (71 %)


Övriga händelser under och efter perioden:

- Länsarbetsnämnden i Göteborg utnyttjar sin optionsrätt på att förlänga ramavtalet
med Eductus med ett maxvärde av 27 mkr, under period april 2005 till april 2006

- I april 2005 förvärvas minoritetens andel i Reagens Simulation AB och bolaget ägs
efter förvärvet till 100%

- Bolaget informerar i april om att bolaget har rekryterat Marcus Strömberg som ny
VD för AcadeMedia AB


 
« Tillbaka