Novotek - godkänd rapport!
2005-05-03

NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2005 (NGNews)
2005-05-03 14:44

· Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (4,9) MSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,2 (5,3) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (3,5) MSEK
· Omsättningen uppgick till 48 (50) MSEK
· Orderingången uppgick till 51 (52) MSEK
· Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,25 (0,33) kronor
 
« Tillbaka