Ledstiernan 3 mån - vinst!
2005-04-21

Ledstiernan var först ut med Q1-rapporten bland våra noterade innehav, och denna visade glädjande nog att Ledstiernan nu är ett lönsamet bolag - trots att någon större exit ännu inte är genomförd.

Här följer en sammanfattning av rapporten:

"Resultatet efter skatt för första kvartalet blev en vinst om 2,6 mkr = 0,02 kr/aktie (-3,0 mkr = -0,02 kr/aktie).

Eget kapital uppgick till 419 mkr = 2,99 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 98%. En värdering enligt "fair value" ökar värdet i portföljen med ca 98 mkr, vilket motsvarar ett justerat eget kapital om 3,69 kr per aktie.

Periodens investeringar uppgick till 6 mkr (6 mkr) och avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 119 mkr = 0,85 kr per aktie och innebär en fortsatt hög likviditetsreserv vilken kommer att användas för nyinvesteringar framöver.

Under perioden har aktierna i Aspiro avyttrats vilket genererade en vinst om 4,2 mkr. Nettoinvesteringen uppgick till 8,4 mkr.

Mediebolaget MMG har tecknat avtal med Canal Digital i Norge om distribution av underhållningskanalerna Star! och Showtime. I ett första steg ger det 400 000 nya tittare.

Elmätarbolaget Metrima har fått en order på 30 000 mätpunkter till ett ordervärde om ca 40-50 mkr."
 
« Tillbaka