Ledstiernan - positivt!
2005-01-27

"LEDSTIERNAN: PORTFÖLJBOLAGET MINT GÅR SAMMAN MED EASYPARK (Direkt)
2005-01-27 10:10

STOCKHOLM (Direkt) Ledstiernans portföljbolag Mint går
samman med Easypark. Mint bedriver parkeringsbetalning via SMS
i Sverige och Finland, medan Easypark bedriver motsvarande
verksamhet i Norge och Danmark.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Det nya bolaget kommer att heta Easypark och får 23
anställda. Ledstiernan kommer att äga ca 28 procent i det nya
bolaget.
Betydande synergier uppkommer främst på drifts- och
utvecklingssidan. De årliga besparingarna beräknas uppgå till
flera miljoner kronor. Bolaget beräknas uppnå lönsamhet under
2005.
"Med våra erfarenheter från Norden, en ledande och
beprövad teknik samt en omfattande patentportfölj står bolaget
inför mycket intressanta internationella möjligheter", säger
Fredrik Linton, Investment Manager Ledstiernan, i ett
pressmeddelande./TR"


 
« Tillbaka