Nytt innehav m m
2004-12-29

För ca två veckor sedan avyttrade Sound IT Holding det sista icke strategiska innehavet i portföljen. Denna avyttring medförde en reavinst.

Därefter har ett lån amorterats av i sin helhet, och ett nytt noterat innehav har inköpts till den strategiska portföljen. Vi har nämligen köpt
70 000 aktier i Ledstiernan, som är ett mindre riskkapitalbolag med attraktiv värdering och mycket goda framtidsutsikter enligt vår bedömning.

Det finns nu också likvida medel som är avsedda för ytterligare ett eller två onoterade bolag.

Styrelsen


 
« Tillbaka