Sound IT: 113.000 kr i vinst första kvartalet.
2004-12-15

Sound IT Holding redovisar en vinst för räkenskapsåret första kvartal uppgående till drygt 113.000 kr. Konkursen i Frontyard belastar resultatet medan utvecklingen i övrigt har varit god.

Stora delar av de kortfristiga innehaven har sålts vilket möjliggör ytterligare fokus på stratgeiska innehav.

Brigante Media och TravAktien har tillkommit som nya strategiska innehav under rapportperioden.

 
« Tillbaka