Academedia: Viktigt avtal!
2004-12-09

"Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag

Academedia tecknar avtal med internationellt serviceföretag om
utveckling av ett globalt, skräddarsytt och webbaserat kunskapscenter,
inom området informationssäkerhet.

Det nu aktuella uppdraget är en utveckling av en lyckad lösning som
Academedia Learning Consulting utvecklat för verksamheten på den
nordiska marknaden. Resultatet från den nordiska satsningen har lett
till det nu aktuella avtalet om en global lösning. I uppdraget för
Academedia Learning Consulting ingår utveckling av koncept, interaktivt
innehåll samt teknisk funktionalitet för global distribution. Vidare
ingår ansvar för lansering och implementering av lösningen.

Syftet med lösningen är att öka kunskapen och medvetenheten inom
koncernen om hur viktig informationssäkerhet är för att skydda
företagets materiella och immateriella värden. Lösningen riktar sig till
samtliga anställda men innehåller även specialiserade och fördjupade
avsnitt för chefer och specialister.

Ordern är av såväl betydande storlek som av strategiskt värde men av
konkurrensskäl kan ordervärdet inte anges. Leverans kommer att ske under
2005.

Academedia Learning Consulting har lång erfarenhet av att utveckla och
implementera framgångsrika internationella affärskritiska webbaserade
kunskaps- och utbildningssystem. I ett av de levererade systemen som
används för att utbilda återförsäljare inför lansering av nya
bilmodeller finns idag över 34.000 registrerade användare. I
magisteruppsatsen vid Stockholms universitet, "Design and Implementation
of E-Learning strategies in Sweden" framhålls lösningen och
implementeringen som ett "skolexempel" på hur man når resultat med
webbaserade kunskapssystem.

Stockholm den 9 december 2004
Academedia AB (publ)

Lars G Mattsson"

Källa: Waymaker
 
« Tillbaka