Novotek: Stark rapport!
2021-11-11

"Delårsrapport Januari - september 2021

* Rörelseintäkterna uppgick till 281,5 (226,2) MSEK, varav 82,0 (68,0) under tredje kvartalet.
* Rörelseresultatet uppgick till 33,0 (22,9) MSEK, varav 8,4 (6,4) under tredje kvartalet.
* Resultatet efter skatt uppgick till 25,1 (16,6) MSEK, varav 6,0 (4,9) under tredje kvartalet.
* Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 2,4 (1,6) kronor, varav 0,6 (0,5) under tredje kvartalet.
* Orderingången uppgick till 275,1 (221,6) MSEK, varav 80,9 (61,8) under tredje kvartalet.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,0 (43,6) MSEK, varav 3,5 (9,9) under tredje kvartalet.


Marknadsläge
Novoteks utveckling under tredje kvartalet var i linje med första halvan av 2021, god på de flesta av våra marknader. Intresset för Digitalisering har fortsatt under sommaren och antalet förfrågningar har ökat under hela 2021. En viss osäkerhet har kunnat skönjas i UK i slutet av tredje kvartalet. Uppdateringar och förbättringar av våra kunders befintliga system bidrog positivt till utvecklingen.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet
Under tredje kvartalet förvärvades en minoritetspost i det tyska bolaget TG Alpha GmbH. Detta är ett led i att på ett strukturerat sätt investera i Tyskland. Bolaget handlar med samma produkter som övriga Novotek men med tillägget att de även har en Cyber security verksamhet. Kombinationen var avgörande för vårt beslut och Novotek har möjlighet att under de kommande åren förvärva majoriteten i bolaget. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Schweiz och utökat och flyttat kontor, allt för att göra Novotek till en mer attraktiv leverantör och partner inom Digitalisering.

Utsikter
Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande. Intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen. En tydlig trend är att större initiativ är mindre intressanta utan det viktigaste är att ta små steg och se resultat innan man fortsätter."
 
« Tillbaka