Addnode: Bokslutskommuniké
2019-02-06

"Addnode Group
Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2018

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade till 840 (778) MSEK, en tillväxt med 8 procent.
· EBITA ökade till 105 (102) MSEK, en EBITA-marginal på 12,5 (13,1) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 80 (77) MSEK, en rörelsemarginal på 9,5 (9,9) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 67 (55) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 2,00 (1,81) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 114 (65) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET,
OKTOBER - DECEMBER 2018

· Energimyndigheten samt Polismyndigheten väljer systemlösningar från Ida Infront.
· Addnode Group förvärvar Dassault Systèmes-partners SSA och Simuleon med 55 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen ökade till 2 942 (2 520) MSEK, en tillväxt med 17 procent.
· EBITA ökade till 298 (212) MSEK, en EBITA-marginal på 10,1 (8,4) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 203 (130) MSEK, en rörelsemarginal på 6,9 (5,2) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 152 (90) MSEK.
· Resultat per aktie ökade till 4,75 (2,96) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 285 (147) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 (2,25) SEK per aktie."


 
« Tillbaka