Addnode: Stark rapport
2018-10-25

"Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2018


TILLVÄXT OCH FÖRDUBBLAD EBITA-MARGINAL

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2018

• Nettoomsättningen ökade till 648 (535) MSEK, en tillväxt med 21 procent.
• EBITA ökade till 65 (25) MSEK, en EBITA-marginal på 10,0 (4,7) procent.
• Rörelseresultatet ökade till 40 (3) MSEK, en rörelsemarginal på 6,2 (0,6) procent.
• Resultatet efter skatt ökade till 28 (1) MSEK.
• Resultat per aktie ökade till 0,84 (0,03) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -61 (-78) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2018

• Förvärv av programvarubolaget Landborgen med 10 MSEK i nettoomsättning.
• Förvärv av brittiska Autodesk-partnern Cadassist med 110 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV NIOMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - SEPTEMBER 2018

Nettoomsättningen ökade till 2 102 (1 742) MSEK, en tillväxt med 21 procent.
EBITA ökade till 193 (110) MSEK, en EBITA-marginal på 9,2 (6,3) procent.
Rörelseresultatet ökade till 123 (53) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (3,0) procent.
Resultatet efter skatt ökade till 85 (35) MSEK.
Resultat per aktie ökade till 2,70 (1,15) SEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 171 (81) MSEK."
 
« Tillbaka