Addnode: Stark rapport!
2018-07-20

"GOD TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2018

· Nettoomsättningen ökade till 717 (588) MSEK, en tillväxt med 22 procent.
· EBITA ökade till 62 (33) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,6) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 39 (15) MSEK, en rörelsemarginal på 5,4 (2,6) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 28 (8) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,91 (0,26) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 27 (-20) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2018

· Riktad nyemission om tre miljoner aktier ökar likvida medel och eget kapital med 254 MSEK.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2018

· Nettoomsättningen ökade till 1 454 (1 207) MSEK, en tillväxt med 20 procent.
· EBITA ökade till 129 (85) MSEK, en EBITA-marginal på 8,9 (7,0) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 83 (50) MSEK, en rörelsemarginal på 5,7 (4,1) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 57 (34) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,86 (1,12) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 232 (160) MSEK."

 
« Tillbaka