Addnode: Stark rapport
2018-04-26

"TILLVÄXT, ÖKAT RESULTAT OCH STARKT KASSAFLÖDE I Q1

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2018

· Nettoomsättningen ökade till 737 (619) MSEK, en tillväxt med 19 procent.
· EBITA ökade till 66 (52) MSEK, en EBITA-marginal på 9,0 (8,4) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 44 (35) MSEK, en rörelsemarginal på 6,0 (5,7) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 29 (26) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,95 (0,85) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 205 (180) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2018

· Förvärv av CAD- och PDM-bolaget MCAD.
· Förvärv av programvarubolaget InPORT.
· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
· Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning."
 
« Tillbaka