Addnode: Mycket stark rapport!
2018-02-07

"Bokslutskommuniké,1 januari - 31 december 2017

Tillväxt och kraftigt förbättrat resultat i Q4

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2017
Nettoomsättningen ökade till 777,1 (658,7) MSEK, en tillväxt med 18 procent.
EBITA ökade till 101,1 (63,4) MSEK, en EBITA-marginal på 13,0 (9,6) procent.
Rörelseresultatet ökade till 75,8 (47,6) MSEK, en rörelsemarginal på 9,8 (7,2) procent.
Resultatet efter skatt ökade till 53,8 (36,8) MSEK.
Resultatet per aktie ökade till 1,77 (1,21) SEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 (72,9) MSEK

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2017
Förvärv av programvarubolaget Apricon.
Förvärv av CAD och PDM-bolaget MCAD.
Förvärv av programvarubolaget inPORT.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2017
Nettoomsättningen ökade till 2 519,8 (2 195,0) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
EBITA ökade till 211,8 (170,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,4 (7,8) procent.
Rörelseresultatet ökade till 129,9 (113,7) MSEK, en rörelsemarginal på 5,2 (5,2) procent.
Resultatet efter skatt ökade till 89,6 (82,3) MSEK.
Resultatet per aktie ökade till 2,94 (2,71) SEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 147,1 (157,7) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie
Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning för fastighetsförvaltning"
 
« Tillbaka