Acando: Stark rapport!
2018-02-08

"Acando Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet 1 oktober – 31 december 2017
· Nettoomsättning 693 MSEK (633)
· Rörelseresultat 87 MSEK (82)
· Rörelsemarginal 12,5 % (12,9 %)
· Resultat efter skatt 67 MSEK (67)
· Resultat per aktie 0,64 SEK (0,65)

Ackumulerat 1 januari - 31 december 2017 · Nettoomsättning 2 444 MSEK (2 206)
· Rörelseresultat 243 MSEK (210)
· Rörelsemarginal 10,0 % (9,5 %)
· Resultat efter skatt 180 MSEK (180)
· Resultat per aktie 1,73 SEK (1,75)
· Likvida medel 90 MSEK (72)
· Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,40 SEK (1,30) per aktie, motsvarande totalt ca 145 MSEK (134)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

2017 är ett nytt rekordår för alla oss som verkar i Acando. Fjärde kvartalet resulterade i fortsatt tillväxt och ökat rörelseresultat. För helåret ökar omsättningen med 11 procent till 2 444 MSEK och rörelseresultatet med 16 procent till 243 MSEK. Det är den största omsättningen, högsta marginalen och därmed högsta vinsten i Acandos historia. Vår finansiella ställning är god och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,40 kronor per aktie motsvarande 145 MSEK till våra ägare, den högsta utdelningen i Acandos historia.

För oss är det viktigaste av allt att fortsätta bidra till våra kunders framgång samtidigt som vi hela tiden utvecklas, både som enskilda medarbetare och som organisation. Vi ser tydligt hur våra kunder söker nya vägar i en värld full av förändrade kundbeteenden, helt nya konkurrenter och med teknologi som en stark drivkraft för innovation. Under året har vi tagit ytterligare steg för att realisera vår strategi som kondenserats till att vara ”Technology Driven and Behavior Centric”. Vi har genomfört några av våra mest avancerade och utmanande projekt samtidigt som vi kontinuerligt utvecklat nya förmågor och tagit en allt tydligare position som en partner till våra kunder för att skapa innovation och generera långsiktigt bestående resultat.

Vi har kontinuerligt förstärkt vår position inom konsumentdrivna industrier. Retail är ett exempel på en miljö som är i en genomgripande förändring. Vår förmåga att förstå beteenden och på vilket sätt nya teknologier och nya plattformar bäst kan användas för att skapa de bästa kundupplevelserna ger oss en tydlig och delvis unik position. Vi har under året genomfört projekt som på rekordkort tid skapat helt nya möjligheter till både digitala och fysiska kundupplevelser för en etablerad global aktör. Vi har tillsammans med en annan kund utforskat hur augmented reality kan skapa helt nya kundupplevelser och hur dessa möjligheter påverkar allt från strategier i produktutveckling till lansering. För att lyckas med uthålliga förändringar i sådana miljöer vet vi att man måste kombinera perspektiven strategi, kund och teknologi, vilket vi gör i Acando Business Design Studio, en enhet vi etablerat under året och där vi idag framgångsrikt konkurrerar med ledande globala aktörer på vår marknad.

Våra projekt innehåller allt oftare allt större inslag av avancerad analys av stora datamängder. Under året har vi förstärkt vår förmåga inom Analytics och Machine Learning och har levererat projekt som framgångsrikt förbättrat vårdutfall genom prediktion, skapat en bättre kundupplevelse i digitala kanaler, gjort tv-arkiv sökbara på begrepp som ”ansiktsuttryck” och ”tonalitet”.

Vi växer också inom segmentet Digital Industri, där vi ser nästa stora våg av investeringar. Vi har under det fjärde kvartalet framgångsrikt etablerat oss som partner till kunder avseende Industriell användning av IOT, vi agerar allt oftare inuti våra kunders produktutvecklingsprojekt och vår geografiska närvaro och kompetens gör oss till en naturlig partner i den förflyttning som sker inom bil- och transportindustrin med hjälp av helt nya teknologier och framväxande nya kundbeteenden.

Det enda som är säkert är att vi kommer att fortsätta utvecklas och vår förmåga att förändras i takt med vår omvärld blir avgörande för vår framgång. Året vi lägger bakom oss visar att vi har förmåga att förändras och växa, men också förmågan att skapa miljöer där var och en av våra medarbetare får möjlighet att växa. Vi tror att världen alltmer drivs av teknologi men att förståelse för mänskliga beteenden alltid är avgörande för att skapa den bästa lösningen. Det är så vi är – ”Technology Driven and Behavior Centric”."


 
« Tillbaka