Acando: Stark rapport för första halvåret
2017-08-17

"Acando delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Kvartalet 1 april – 30 juni 2017 · Nettoomsättning 613 MSEK(578) · Rörelseresultat 55 MSEK (62)
· Rörelsemarginal 9,0 % (10,7 %)
· Resultat efter skatt 41 MSEK (62)
· Resultat per aktie 0,40 SEK (0,60)

Ackumulerat 1 januari - 30 juni 2017
· Nettoomsättning 1 234 MSEK (1 104)
· Rörelseresultat 130 MSEK (96)
· Rörelsemarginal 10,5 % (8,7 %)
· Resultat efter skatt 95 MSEK (86)
· Resultat per aktie 0,93 SEK (0,83)
· Likvida medel 56 MSEK (64)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Det första halvåret visar en fortsatt god finansiell utveckling med stark tillväxt och ökande vinst. Sammantaget växer vi vår omsättning med 12 procent till 1 234 MSEK och ökar vinsten med 35 procent till 130 MSEK. Vår rörelsemarginal om 10,5 procent är den högsta marginalen någonsin för årets första 6 månader. Under årets andra kvartal växer vi vår omsättning till 613 MSEK, den högsta omsättningen någonsin i ett andra kvartal i vår historia, trots den negativa effekten från färre arbetsdagar jämfört med föregående år.

Den positiva finansiella utvecklingen är konsekvensen av vår förmåga att utvecklas för att förbli relevanta för kunder, partner och medarbetare.

Under kvartalet lanserades Acandos Innovationsstudie där vi tydligt ser att många större företag fokuserar sin innovationskraft på att öka sin relevans gentemot sina kunder i en värld av snabb och kontinuerlig förändring, inte minst genom digitaliseringens alla möjligheter. Acandos strategi, att kombinera teknologin som drivkraft med insikter om beteenden, blir därmed allt mer relevant. Genom förvärven av Transformator Design och Daytona, förstärker vi vår förmåga att förstå kundperspektiv och säkerställer förmågan att designa en hel kundupplevelse i alla kanaler, både digitalt och ”analogt”. Sammantaget ger detta oss en helt unik position för att inte bara stödja i definition av strategier med starkt kundfokus, utan också möjlighet att realisera dessa i transformativa projekt från skapande av egna digitala förmågor i organisationen till realisering av teknisk lösning. Vår samlade kompetens gör oss unika på den nordiska marknaden.

Acandos strategi att ge kunder en unik möjlighet att kapitalisera på våra partnerrelationer bygger både på en portfölj av starka partner och djup relation till dessa. Under kvartalet har vi utökat vår partnerportfölj för att stärka vår förmåga inom segmentet handel/mode och inom lösningsområdet molnbaserade affärssystem, båda områden med stark tillväxt. Ännu viktigare att vi tilldelats utmärkelsen Årets Partner i Sverige av Microsoft baserat på vår förmåga att skapa innovativa och transformativa lösningar baserat på Microsofts produkter och tjänster. I tillägg har Acando återigen blivit utvalda som Inner Circle Partner avseende Microsoft Dynamics, ett exklusivt urval av Microsofts mest strategiska partner globalt.

För att lyckas är vi helt beroende av medarbetarnas ambition och förmåga att skapa förtroendefulla relationer till våra kunder och deras medarbetare. Ur dessa relationer skapas trygghet att utmana varandra och genom delade erfarenheter, förmågor och kompetens hitta innovativa lösningar och angreppssätt. Vi växer och är stolta över att allt fler vill vara en del av oss och fortsätter resan att skapa den mest utmanande och utvecklande tillvaron för de som vill och vågar."


 
« Tillbaka