Acando: Viktigt ramavtal
2017-08-01

"Acando har vunnit ett ramavtal med Brønnøysundregistrene (Cision)

Brønnøysundregistrene har tilldelat Acando, med Computas och Knowit som underleverantörer, ett ramavtal för utveckling av ett nytt elektroniskt fallhanteringssystem för registret. Budgetbestämmelser för utvecklingen är inte slutgiltigt specificerat, men det uppskattade värdet antas vara cirka 300 MNOK för hela projektperioden. Kontraktets löptid är 3 år, med möjlighet till förlängning av 1 + 1 + 1 + 1 år.

Visionen om Brønnøysundregistrene är förtroende och förnyelse av samhället

De viktigaste målen med registret är att Brønnøysundregistrene ska vara en betrodd myndighet och datakälla, göra affärsinteraktionen med norska myndigheter enklare samt effektivisera norsk administration. Projektets huvudkoncept är att utveckla en ny digital registerplattform. Syftet är att ersätta föråldrade systemlösningar i tid för att säkerställa att Brønnøysundregistrene fortsätter att tillhandahålla goda registertjänster, anpassade till nya krav och förväntningar som ett resultat av övergången till digital administration.

Näringsliv, myndigheter och medborgare är beroende av daglig interaktion. För att detta ska kunna ske på ett säkert och effektivt sätt måste vi vara övertygade om att det finns en översikt över och öppenhet kring vem som åtar sig vad. Registret säkerställer att rättigheter och ansvar klart definieras och att denna information är lättillgänglig för oss alla, online. Genom att tillhandahålla effektivt informationsutbyte mellan myndigheter blir kontakten däremellan enklare och mer enhetlig. Sammantaget ger detta en effektiv och lättillgänglig offentlig förvaltning samt ökat värdeskapande i den norska ekonomin.

Acando bekräftar sin position när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn

Brønnøysundregistrene kommer att genomföra ett omfattande utvecklingsprojekt för att förnya sitt registersystem. Projektet kommer att bli det största projektet som genomförs vid Brønnøysundregistrene, och resultaten från projektet kommer att påverka hela värdekedjan och generera stora externa vinster. Det slutgiltiga ramavtalet gäller upphandling för inköp av IKT-konsulttjänster, och då huvudsakligen scrum masters, systemutvecklare och testutvecklare. Efter genomförandet och överlämnandet av projektet kommer Brønnøysundregistrene att driva, administrera och vidareutveckla systemet i sig.

- Acando har stor erfarenhet från de största moderniseringsprojekten inom den offentliga sektorn och är involverad i flera av de stora digitaliseringsprogrammen. Tidigare i år vann vi ramavtal med Mattilsynet och under hösten 2016 skrev vi avtal med NAV, SVV och HINAS. Det faktum att vi vann detta ramavtal med Brønnøysundregistrene bekräftar återigen vår position kring digitalisering av den offentliga sektorn. Brønnøysundregistrene har varit Acandos kund i flera år och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet under de kommande åren, säger Sven Ivar Mørch, vd Acando Norge."
 
« Tillbaka