Addnode: Godkänd rapport
2017-07-21

"SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL - JUNI 2017

• Nettoomsättningen ökade till 587,5 (528,4) MSEK, en tillväxt med 11 procent.
• EBITA uppgick till 32,8 (37,0) MSEK, en EBITA-marginal på 5,6 (7,0) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 14,6 (23,3) MSEK, en rörelsemarginal på 2,5 (4,4) procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,1 (15,6) MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,27 (0,51) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,1 (-28,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET APRIL - JUNI 2017

• Utökad förvärvskreditfacilitet med 350 MSEK till totalt 750 MSEK.
• Förvärv av programvarubolaget Canella.
• Förvärv av programvarubolaget Forsler & Stjerna.
• Johan Andersson ny VD och utökad koncernledning i Addnode Group.

SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI - JUNI 2017

Nettoomsättningen ökade till 1 208,2 (1 069,2) MSEK, en tillväxt med 13 procent.
• EBITA ökade till 86,4 (67,6) MSEK, en EBITA-marginal på 7,2 (6,3) procent.
• Rörelseresultatet ökade till 51,4 (41,5) MSEK, en rörelsemarginal på 4,3 (3,9) procent.
• Resultatet efter skatt ökade till 35,2 (28,3) MSEK.
• Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 1,16 (0,93) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 160,4 (122,0) MSEK."
 
« Tillbaka