Addnode: Stark rapport
2017-04-27

"SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2017

· Nettoomsättningen ökade till 620,7 (540,8) MSEK, en tillväxt med 15 procent.
· EBITA ökade till 53,6 (30,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (5,7) procent.
· Rörelseresultatet ökade till 36,8 (18,2) MSEK, en rörelsemarginal på 5,9 (3,4) procent.
· Resultatet efter skatt ökade till 27,1 (12,7) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning ökade till 0,89 (0,42) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 179,5 (150,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2017

· Ramavtal med ordervärde 80 MSEK tecknat med Åklagarmyndigheten.
· Förvärv av nederländska infostrait.
· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie.
· Helena Nathhorst blivande CFO för Addnode Group.
· Addnode Group har flyttats upp från Small Cap till Mid Cap på Nasdaq Stockholm."
 
« Tillbaka