Acando: Stark rapport!
2017-02-08

"Bokslutskommuniké 2016

KVARTALET OKTOBER– DECEMBER 2016

- Nettoomsättning 633 MSEK (565)
- Rörelseresultat 82 MSEK (62)
- Rörelsemarginal 12,9 % (10,9 %)
- Resultat efter skatt 67 MSEK (60)
- Resultat per aktie 0,65 SEK (0,59)

ACKUMULERAT ANUARI – DECEMBER 2016

- Nettoomsättning 2 206 MSEK (2 115)
- Rörelseresultat 210 MSEK (168)
- Rörelsemarginal 9,5 % (7,9 %)
- Resultat efter skatt 180 MSEK (131)
- Resultat per aktie 1,75 SEK (1,27)
- Likvida medel 72 MSEK (93)
- Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,30 SEK (1,20) per aktie, motsvarande totalt cirka 134 MSEK (123)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Vi avslutar året med en fortsatt stark finansiell utveckling i samtliga geografier. Vi fortsätter växa och öka vår marginal och är stolta över att leverera den högsta operativa vinsten i Acandos historia vilket innebär en vinsttillväxt motsvarande 25 procent för helåret. Fjärde kvartalets omsättning om 633 MSEK visar en tillväxt för kvartalet på 12 procent och rörelsemarginalen på 12,9 procent gör kvartalet till ett av de starkaste någonsin.

Teknologi är mycket mer än möjliggörare, det är en drivkraft som skapar innovation och effektivisering på helt nya sätt både för oss och för våra kunder. Vi noterar i allt fler av våra uppdrag att digitalisering av produkter och tjänster samverkar med möjligheterna inom traditionell affärsprocessdriven IT. Vi ser hur allt mer komplexa värdekedjor och lösningar byggs på allt kortare tid. I den hastigheten blir fokus på användarbeteenden en allt viktigare del i hur lösningar definieras och implementeras. Förändringstakten är hög och förmågan att få organisationer att mogna digitalt för att få mesta möjliga utväxling på sina investeringar blir en förändringsresa i sig.

Vi på Acando har en unik samlad förmåga där vi kombinerar djupt teknologikunnande med förståelse för kund- och användarbeteenden, där vår erfarenhet av att driva strategiska och komplexa transformativa skeenden tillsammans med våra kunder i hög hastighet blir normen och där vår kultur av starkt individuellt åtagande och en hög kollektiv förmåga ger oss en unik fördel i hur vi relaterar till kunder och partners. Sammantaget upplever vi att vi aldrig varit bättre positionerade för att ta del av den allt snabbare digitala verklighet vi lever i. Vi har ett stort förtroende hos våra kunder, vi attraherar talang och det vi kan har aldrig varit mer relevant. Men vi står inte still, utan fortsätter utmana oss själva för att hela tiden definiera nya möjligheter där vi kan göra skillnad.

Under året som gått har vi kört buss utan förare i Norge, byggt en digital innovationsbyrå – Itch, skapat ett helt nytt digitalt transformationserbjudande i Tyskland, haft 100 traineer i våra program och levererat en modern digital arbetsplats till 100 000 personer. Vi har vunnit alla ramavtalsförnyelser i Norge, levererat vårt mest komplexa Microsoft Dynamics projekt på tid och budget och vunnit uppgraderingsprojekt till SAP S4. Vi har genomfört våra två största åtagandeprojekt någonsin, skapat kundinsikt genom avancerad datadriven analys, etablerat Industrial IoT och machine learning som kompetensområden och mycket mer.

Acandos vision är ”A more capable world” och vi skapar större förmågor i varje uppdrag, hos oss själva, våra medarbetare, våra kunder och i världen runt oss och vi har bara börjat!"
 
« Tillbaka