Novotek: Klart godkänd rapport!
2016-08-11

"Halvårsrapport januari – juni 2016

• Orderingången uppgick till 95,7 (109,8) MSEK, varav 48,5 (63,3) under andra kvartalet.
• Rörelseintäkterna uppgick till 104,3 (108,3) MSEK, varav 52,8 (58,1) under andra kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (7,4) MSEK, varav 5,0 (5,5) under andra kvartalet.
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,8 (5,6) MSEK, varav 3,9 (3,9) under andra kvartalet.
• Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,7 (0,5) kronor, varav 0,3 (0,3) under andra kvartalet.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,7 (2,9) MSEK, varav 2,0 (-1,3) under andra kvartalet.


Marknadsläget

Under första halvåret var marknadsutvecklingen stabil, framförallt inom automationsområdet. Flera nya möjligheter har uppkommit under perioden inom våra nya områden, men inga av dessa hann avslutas innan periodens slut.


Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Ett distributionsavtal är nu signerat med PTC (Parametric Technology Corporation) och Novotek har därmed en relation även med Kepwares ägare. Detta samarbete ger Novotek tillgång till ny teknologi som ska komplettera flera av Novoteks lösningar. Lanseringen av de nya GE-produkterna inom Cyber security går som planerat med många aktiviteter under de kommande kvartalen. I mitten av juni firade Novoteks alla anställda det faktum att bolaget varit verksamt i trettio år med intressanta föreläsningar och utbildningar från Novoteks leverantörer.


Utsikter

Marknaden förväntas förbli stabil. Affärerna inom oljeindustrin bedöms dock fortsatt förbli på mycket låga nivåer. Arbetet med att införa erbjudanden från både GE och PTC fortsätter för att skapa tillväxt­möjligheter för Novotek."
 
« Tillbaka