Addnode: Viktigt ramavtal!
2016-04-18

"Addnode Group tecknar ramavtal med Inera

Addnode Groups dotterbolag, Decerno, har tilldelats ett ramavtal av Inera avseende applikationsförvaltning inom e-hälsoområdet. Ramavtalet löper över fyra år och den potentiella avtalsvolymen uppskattas till cirka 80-120 MSEK årligen. En andra konkurrensutsättning kommer att ske av de tolv bolag som tilldelats ramavtalet.

Ramavtalet med Inera har tilldelats Decerno, ett dotterbolag i Addnode Groups affärsområde Process Management. Inera ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner med uppdrag att koordinera e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. Inera kommer att använda ramavtalet för upphandling av förvaltnings- och vidareutvecklingstjänster för system inom e-hälsoområdet.

- Inera bedriver ett viktigt arbete inom digitalisering och folkhälsa och vi är mycket glada över att få detta förtroende. Jag ser en stor potential i ramavtalet för oss som leverantör då vi har en lång erfarenhet av utvecklings- och förvaltningsuppdrag till offentlig sektor, säger Andreas Wikholm affärsområdeschef för Process Management."
 
« Tillbaka