Addnode: Ny större order
2016-05-02

"Addnode Group tecknar PLM-avtal med globalt ledande teknikleverantör värt över 20 MSEK

Addnode Groups dotterbolag TechniaTranscat, en världsledande leverantör av Product Lifecycle Management lösningar (PLM-lösningar), har tecknat ett nytt tjänsteavtal med ett USA-baserat globalt ledande teknikleverantör av transportsystem. Avtalet har ett ordervärde på över 20 MSEK och löper över en 12-månadersperiod.

TechniaTranscat kommer att leverera ett brett utbud av programvaror och tjänster som bland annat inkluderar rådgivning, utveckling och installation i syfte att förbättra användarupplevelsen av kundens PLM-lösning.

- Avtalet visar att TechniaTranscat är en ledande leverantör av både globala och krävande implementationer av 3DEXPERIENCE-plattformen. Våra amerikanska medarbetare tillsammans med vårt partnernätverk utgör viktiga kugghjul i leveransen. Vi ser fram emot ett mångårigt samarbete tillsammans med kunden, säger Jonas Gejer, VD på TechniaTranscat och affärsområdeschef för Addnode Group PLM.

- Vi har en stark PLM-organisation med ett tydligt kundperspektiv och god verksamhetskännedom. Avtalet understryker vår leveranskapacitet och förmåga att hjälpa större globala företag, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group AB."
 
« Tillbaka