Addnode: Mycket positivt tilldelningsbeslut!
2016-02-23

"Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK

Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet Göteborgs Stad. Leveransen är en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fyra år med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas för planering av beslutade insatser, uppföljning av utfört arbete samt ruttoptimering inom välfärdsområdet Göteborg Stads samtliga tio stadsdelsförvaltningar och Socialresursförvaltningen. I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg.

Grunden i den SaaS-tjänst som ska levereras är det webbaserade planeringsverktyget Kompanion för hemtjänsten från Projektstyrning Prima, ett bolag som är delägt av Addnode Group, och ett uppföljningssystem från partnerbolaget Phoniro. Uppdraget omfattar införandeprojekt, integration samt underhåll och support under avtalstiden.

- ”Vi är mycket glada över att få förtroendet att leverera detta prestigeuppdrag till Göteborgs Stad. Detta projekt är mycket intressant då det blir ett gemensamt planerings- och uppföljningssystem för en av Sveriges största offentliga utförare av äldreomsorg”, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

- ”Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande till offentlig sektor. Att Göteborgs Stad valt att arbeta med oss inom välfärdsområdet är en stark signal att våra satsningar lyckas”, säger Staffan Hanstorp, vd och koncernchef för Addnode Group.

Tilldelningsbeslutet från Göteborgs Stad är en avsiktsförklaring att ingå slutligt avtal och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om tio dagar innan avtal kan tecknas."
 
« Tillbaka