Addnode: Förvärv
2016-02-02

Addnode Group förvärvar programvarubolaget 5D System och stärker sin position inom fastighetssektorn

Addnode Group förvärvar 5D System (5D Systemkonsult AB), ett svenskt programvarubolag som erbjuder fastighetssystem till både offentlig och privat sektor. Bolaget omsatte för det brutna räkenskapsåret 2014/15 21,6 MSEK och hade ett rörelseresultat på 4,0 MSEK, en rörelsemarginal på 19 procent.

5D System är ett välrenommerat programvarubolag och leverantör av systemstöd till fastighetsbolag och facility managememt-verksamheter (FM). Bolaget har under de senaste åren investerat i en helt ny plattform för fastighetssystem som marknadsförs under varumärket Landlord III och används av flera landsting och fastighetsbolag. Bland de senaste kunderna finns Locum AB och Akademiska Hus AB som totalt förvaltar cirka fem miljoner kvadratmeter fastigheter.

5D System kommer att bli en del av Addnode Groups affärsområde Design Management som idag har starka erbjudanden till bygg- och fastighetsbranschen inom bland annat BIM-baserade projektverktyg och digitala modell- och ritningsarkiv.

- ”Vi på 5D System ser fram emot att få tillgång till Addnode Groups breda teknologiplattform för att vidareutveckla erbjudandet mot våra kunder. Vi ser framförallt stora möjligheter inom BIM- och IoT-området samt att vi tillsammans kan nå en större geografisk marknad”, säger Mats Broman, VD för 5D System.

- "Genom förvärvet av 5D System stärker vi vår position för system inom verksamhetsområdena fastighetsförvaltning och FM-verksamheter. 5D System kommer att tillsammans med övriga bolag inom Addnode Group kunna växa ytterligare och skapa nya och gemensamma erbjudanden", säger Rolf Kjærnsli, affärsområdeschef för Addnode Group Design Management.

Tillträde skedde 1 februari 2016 och bolaget kommer ingå i Addnode Groups affärsområde Design Management. Förvärvet betalas kontant och bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addnode Groups resultat per aktie."
 
« Tillbaka