Addnode: Insiderköp
2015-12-21

"Insiders utökar långsiktigt ägande i bolaget

Två personer i Addnode Groups koncernledning har utökat sitt långsiktiga ägande i bolaget genom utnyttjande av köpoptioner. Köpoptionerna utfärdades under 2012 av bolagets två största ägare Vidinova AB och Aretro Capital Group AB.

Johan Andersson, CFO, och Rolf Kjærnsli, affärsområdeschef för Design Management, köpte under 2012 köpoptioner berättigande till 100 000 B-aktier vardera i Addnode Group AB. Optionerna utfärdades av bolagets två största ägare, Vidinova AB och Aretro Capital Group AB som en del av ett incitamentsprogram utan Addnode Groups medverkan. Några andra aktierelaterade incitamentsprogram finns inte inom koncernen.

Både Johan Andersson och Rolf Kjærnsli påkallade den 15 december 2015 lösen av samtliga utställda köpoptioner till B-aktier. Både Johan Andersson och Rolf Kjærnsli har därefter sålt delar av sitt aktieinnehav för att finansiera lösen av optionerna.

Johan Andersson äger sedan tidigare 5 973 B-aktier och har efter ovan beskrivna transaktioner ett totalt aktieinnehav om 55 973 B-aktier. Rolf Kjærnsli hade innan transaktionerna, via bolag, 39 498 B-aktier, och har efter ovan beskrivna transaktioner utökat sitt ägande till totalt 79 498 B-aktier.

- ”Addnode Group har under mina nio år i bolaget tredubblat omsättningen och är i fortsatt stark tillväxt. Vi har en tydlig strategi och kommer att expandera ytterligare. Att utöka mitt långsiktiga ägande känns som ett självklart led i mitt bolagsengagemang”, säger Johan Andersson, CFO för Addnode Group.

Vidinova ABs innehav i Addnode Group AB minskar efter optionslösen enligt ovan med 100 000 B-aktier till 361 667 A-aktier och 7 059 783 B-aktier. Aretro Capital Group ABs innehav i Addnode Group AB minskar efter optionslösen enligt ovan med 100 000 B-aktier till 625 332 A-aktier och 3 154 624 B-aktier."

 
« Tillbaka