Addnode: Förnyat förtroende från ännu en viktig kund
2015-12-07

Addnode Group fortsätter e-arkivera åt Trafikverket

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förlängt förtroende att leverera e-arkivtjänst till Trafikverket. Tjänsten omfattar drift, förvaltning och support av Trafikverkets centrala e-arkiv. Uppdraget har ett ordervärde på cirka 12 MSEK under två år.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges transportsystem med vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Trafikverket använder sedan 2011 Ida Infronts e-arkivtjänst för att arkivera digital information från olika verksamheter inom myndigheten, och göra den tillgänglig för Trafikverkets medarbetare.

- "Det är naturligtvis alltid glädjande att få förnyat förtroende från en viktig kund.", säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. "Det efterfrågas alltmer tjänster av det här slaget, och då är det bra att kunna visa på vår förmåga att kunna leverera. Att Trafikverket väljer att ytterligare en gång förlänga avtalet med oss befäster både vår leveransförmåga och position på området."
 
« Tillbaka