Addnode: Order tlll dotterbolag
2015-06-29

"Inspektionen för socialförsäkringen väljer e-tjänst från Ida Infront

Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, på en Diarie- och e-arkiv-redovisningstjänst. Ordervärdet är på 3,2 MSEK.

ISF är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. ISF:s uppdrag är att genom system­tillsyn och effek­tivi­tets­granskning värna rätts­säkerheten och effektiviteten inom socialförsäk­ringsområdet. Kärnverksamheten bedrivs inom fyra områden; förmåner till barn, familj och personer med funktionsnedsättning, ohälsorelaterade förmåner, pensioner och ekonomisk trygghet vid ålderdom samt över­gripande verksamhet.

I diarietjänsten, som tecknats under 3 år med option på ytterligare 2 år, ingår även avtalshantering och integrationer till ISF:s IT-miljö.

”Vi är självklart mycket glada och stolta över att ISF väljer en e-tjänst från oss.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här stärker ytterligare vår position på marknaden inom e-tjänster för statliga myndigheter i Sverige. Nu inleder vi ett spännande samarbete med ISF efter sommaren.”

Den nya e-tjänsten baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka