Addnode: Internationellt intresse för dotterbolags produkter
2015-07-01

"Tekis lösningar för digital ärendehantering väcker internationellt intresse

I samband med lanseringen av de nya versionerna av system för bygglov och arkivering kan Tekis, dotterbolag till Addnode Group, erbjuda stöd för ett obrutet digitalt flöde genom hela ärendeprocessen.

Vårt digitala erbjudande sträcker sig hela vägen från äkta e-tjänster via handläggning, remiss och beslut direkt till arkivet.

Lösningen innehåller verktyg för e-signering med stöd för fler typer av autentiseringsmetoder, varav SITHs-kort är en, digital stämpling samt hantering av PDF/A genom hela ärende- och arkivprocessen.

Intresset för Tekis lösningar för digital ärendehantering har varit stort under hela våren och nu har vi även blivit kontaktade av kommuner utanför Sverige. En webbvisning för Paris stad resulterade i ett besök på plats den 30 juni. Tekis lösning var den absolut bästa de sett efter att ha letat runt i övriga Europa.

”Det känns verkligen inspirerande att få denna typ av kvittens på att det man gör ligger i framkant och helt rätt i tiden”, säger Christophe Poncin, Affärsutvecklingschef på Tekis, och ansvarig för dialogen i Paris. (Christophe träffade ’Direction de l’urbanisme’ som motsvarar plan och byggförvaltningen för Ville de Paris.)"
 
« Tillbaka