Addnode: Prestigeorder
2015-02-12

"Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK

Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet. Leveransen kommer att ske som en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fem år med möjlighet till förlängning.

Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas för planering av beslutade insatser, uppföljning av utfört arbete samt ruttooptimering inom välfärdsområdet i Göteborg stads samtliga 10 stadsdelsförvaltningar och Socialresursförvaltningen. I välfärdsområdet ingår Äldreomsorg, Hälso- och Sjukvård, Funktionshinder och Individ och Familjeomsorg.

Uppdraget omfattar införandeprojekt, integration samt underhåll och support under avtalstiden. Grunden i den SaaS-tjänst som ska levereras är Kompanion som är Projektstyrning Prima ABs webbaserade planeringverktyg för hemtjänsten, vilken redan används av ett stort antal kommuner och privata bolag. Addnode Group äger 37% av Projektstyrning Prima.

”Vi är mycket glada över att få förtroendet att leverera detta prestigeuppdrag till Göteborgs Stad. Detta projekt är mycket intressant då det blir ett gemensamt planerings- och uppföljningsystem för Sveriges största offentliga utförare av äldreomsorg”, säger Rikard Linneroth, VD för Kartena.

”Vi har under en tid satsat på att stärka vårt erbjudande till den mjuka delen av offentlig sektor. Att Göteborgs Stad valt att arbeta med oss inom välfärdsområdet är ett bevis på att vi har ett starkt erbjudande och vi ser goda tillväxtmöjligheter inom detta område”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

Tilldelningsbeslutet från Göteborgs Stad till Kartena AB är en avsiktsförklaring att ingå slutligt avtal och i enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan tecknas."
 
« Tillbaka