Addnode: Förvärv
2014-04-02

"Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva Symetri, en brittisk marknadsledande leverantör av IT-lösningar för design- och ingenjörsverksamheter

Förvärvet av brittiska Symetris verksamhet från Airbus Defence & Space är i linje med Addnode Groups strategi att vara en marknadsledande leverantör av verksamhetskritiska system och lösningar för design- och ingenjörsverksamheter. Symetri med en årlig omsättning på 80 MSEK är ett första steg i en expansion i Storbritannien, som förväntas vara en av Europas snabbast växande ekonomier under 2014. Det finns villkor kopplat till förvärvet som måste uppfyllas innan transaktionen kan genomföras.

Symetri är en Autodesk Gold partner och leverantör av programvara för design och konstruktion samt tillhörande konsult- och utbildningstjänster. Verksamheten i Symetri förväntas generera en årlig omsättning på 80 MSEK och har 23 medarbetare. Symetri är den största Autodesk-återförsäljaren till den brittiska tillverkningsindustrin och olje- & gasmarknaden.

"Förvärvet av Symetri i Storbritannien öppnar upp en ny marknad för Cad-Q och Addnode Group. Symetri har en stark position på den brittiska marknaden och vi kan stödja dem med en bredare produktportfölj och tjänsteutbud samt vår erfarenhet av globala kunder", säger Rolf Kjærnsli, VD på Cad-Q och affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde Design Management.

"Detta är i linje med Addnode Groups strategi att vara en ledande leverantör av verksamhetskritiska stödsystem för design - och ingenjörsverksamheter. Cad-Q och Addnode Group är en av Europas ledande leverantörer av design- och PLM-lösningar. Detta öppnar upp ett fotfäste för oss i en ny geografi", säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

Förvärvet av Symetri är ett så kallat inkråmsförvärv. Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva Symetris verksamhet, vissa kontrakt och att ta över medarbetarna. Förvärvet är villkorat av att vissa hyresavtal och kundrelaterade kontrakt kan överföras. Förvärvet betalas kontant och priset förväntas inte överstiga 30 MSEK."
 
« Tillbaka