Novotek: Stark rapport!
2014-02-11

"Bokslutskommuniké januari – december 2013
• Orderingången uppgick till 203,8 (185,0) MSEK, varav 76,9 (58,6) under fjärde kvartalet
• Rörelseintäkterna uppgick till 195,9 (193,5) MSEK, varav 60,1 (54,7) under fjärde kvartalet
• Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (4,2) MSEK, varav 7,2 (4,4) under fjärde kvartalet
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (1,1) MSEK, varav 5,4 (3,3) under fjärde kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,1) kronor, varav 0,5 (0,3) under fjärde kvartalet
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,3 (14,6) MSEK, vilket motsvarar 1,3 (1,4) kronor per aktie
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 1,0 (1,0) kronor per aktie"
 
« Tillbaka