Addnode: Förvärv av produkt
2014-02-03

"Addnode Group förvärvar produkt för räddningstjänsten

Addnode Groups dotterbolag Tekis har förvärvat produkten Alarmos, ett verksamhetssystem för räddningstjänstens processer. Tekis har sedan tidigare ett eget system för räddningstjänstens behov och förvärvet stärker marknadspositionen.

Produkten Alarmos omsätter idag knappt 10 MSEK och används av ett hundratal kommuner och räddningsförbund. Tekis befintliga lösning för denna marknad är baserad på den egna produkten Core, som idag är ledande inom detta segment.

”Förvärvet ökar kundnyttan i våra nuvarande erbjudanden och stärker vår förmåga att möta kundernas växande behov. Vår produkt Core är idag ett starkt erbjudande till räddningstjänsten och med Alarmos får vi ett ännu mer komplett erbjudande. Detta visar vår tydliga intention att vara våra kunders partner på den kommunala marknaden”, säger Carin Andersson, VD för Tekis.

Produkten Alarmos kommer att integreras i Addnode Groups dotterbolag Tekis. Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen."
 
« Tillbaka