Addnode: Viktigt avtal!
2014-01-21

"Ida Infront godkänd på Sveriges största ramavtal för e-arkiv till Sveriges alla kommuner och landsting

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, är godkända att börja leverera e-arkiv både som produkt och som molntjänst till Sveriges alla kommuner och landsting. Ramavtalet löper över fyra år och marknaden för ramavtalet bedöms omsätta 250 MSEK under avtalsperioden.

Ida Infront valdes i somras som leverantör i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv som produkt och som molntjänst. Ramavtalet innehåller krav på att leverantörernas lösningar ska följa de förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkivering som Riksarkivet har tagit fram inom eARD-projektet. Nu har Ida Infront fått godkänt i de tester som SKI har kravställt. Ida Infronts lösning för e-arkiv fick högsta poäng vid utvärderingen inom de båda områdena, och finns nu att avropa på ramavtalet hos SKL Kommentus Inköpscentral.

Upphandlingen har genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), som bedömer marknaden för ramavtalet till 250 MSEK under avtalsperioden på fyra år. Över 500 kommuner, landsting och bolag är berättigade att göra avrop på ramavtalet.

”Det är många som väntar på detta ramavtal, och vi ser fram emot att jobba vidare med vår satsning på den kommunala marknaden inom e-arkivsområdet. Vi står rustade med ett starkt erbjudande och många goda erfarenheter”, säger Fredrik Samson, affärsområdeschef, Ida Infront.

Ida Infronts lösningar i SKIs ramavtal baseras på produktfamiljen iipax som förutom e-arkiv även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och säker informationsöverföring. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka