Addnode: Order!
2013-07-10

"Addnode Group får ny order på e-arkiv till Rikspolisstyrelsen värd minst 10 MSEK

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har slutit avtal med Rikspolisstyrelsen gällande ett centralt e-arkivsystem för hela Polisens verksamhet. Avtalet löper över fyra år med ett ordervärde på minst 10 MSEK. Därtill finns en option på förlängning i ytterligare tre år.

Ida Infront har, efter flera stora framgångar inom e-arkivområdet, fått ytterligare förtroende som leverantör av e-arkiv åt statliga myndigheter. Uppdraget till Rikspolisstyrelsen omfattar licenser, tjänster och en rad optioner i form av tilläggslicenser och tjänster.

Rikspolisstyrelsen tar nu ytterligare ett steg mot en fullt digitaliserad hantering av information genom att införa ett centralt e-arkiv för hela Polisens verksamhet och dess 28 000 anställda. 1,8 miljoner nya pappersakter per år väntas kunna ersättas med digitala akter. E-arkivet är också en förutsättning för att kunna följa den nya polisdatalag som trädde i kraft 2012.

”Detta är ett prestigeuppdrag och ett mycket intressant e-arkivprojekt för oss. För Polisen kommer e-arkivet vara mycket centralt för att möta den nya polisdatalagen, men också för en effektiv och säker informationshantering”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

”Rikspolisstyrelsens e-arkiv kommer att vara ett av de större i Sverige. Vi är mycket glada och stolta över att vi fått det här uppdraget”, fortsätter Stefan Jonegård. ”Vi är Sveriges främsta leverantör av e-arkiv. Vi har starka referensuppdrag samt ett komplett erbjudande till ett konkurrenskraftigt pris.”

Lösningen till Rikspolisstyrelsens baseras på produktfamiljen iipax som förutom e-arkiv även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och säker informationsöverföring. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka