Addnode: Strategiskt samarbete
2013-05-30

"Strategiskt samarbete mellan Cartesia GIS AB och Grontmij A/S

Cartesia har från och med 19 april 2013 ensamrätt på försäljning av Grontmij’s produktserie Spatial Suite i Sverige. Cartesia breddar därmed sitt produkterbjudande inom GIS med en modern och kompetent webbaserad produktserie utvecklad på öppen källkod. Grontmij får samtidigt en stark närvaro på Svensk marknad med Cartesia som effektiv säljkanal.

Som en utveckling av tidigare samverkan mellan det av Cartesia förvärvade f.d. Spatial Technology och Grontmij A/S i Danmark har parterna överenskommit om att Cartesia skall återförsälja och anpassa Grontmij’s produktsvit Spatial Suite på den Svenska marknaden. I första hand kommer detta att beröra den webbaserade klientserien Spatial Web med olika tillägg.

Cartesia kommer under året anpassa berörd teknologi till de båda egna plattformarna - Solen och ISM. I och med detta får både Solen och ISM en ny stark, dynamisk och tunn klient som blir mycket kostnadseffektiv för kunden. Den nya webbklienten kommer att i Sverige heta Cartesia Spatial Web

”Det känns mycket positivt att vi nu kan leverera en så kompetent och priseffektiv webbklient till våra GIS-koncept. Att vi dessutom vässar vårt erbjudande med GIS baserad öppen källkodsstrategi känns också helt rätt i tiden.”, säger Christer Hedlund, VD Cartesia.

Den nya klienten kommer i första hand komplettera Cartesias nuvarande erbjudande och inte direkt ersätta någon specifik komponent. Cartesia kommer att utveckla kopplingar mot de vanligaste tilläggsmodulerna för Solen konceptet. Detta gäller exempelvis befolkningsregister, fastighetsregister och nätverksanalys/ruttplanering.

”Med Cartesias kundstock och kännedom om den Svenska GIS-marknaden ser vi stora möjligheter att tillsammans sprida vår teknologi och öka den redan stora skaran användare inom bland annat offentlig sektor, men också andra och nya branscher”, säger Nils Bo Wille-Jørgensen Afdelingsdirektør, GIS&IT, Grontmij A/S.Om Cartesia
Cartesia är marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Vi tillhandahåller specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. Vi brinner för att i nära samverkan med våra kunder utveckla metoder och lösningar för att skapa långsiktiga förbättringar för företag, miljö, samhälle och människor Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som omsätter 1365 MSEK och är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. Cartesia GIS AB har idag ett 60-tal anställda med kompetens och erfarenhet inom olika områden och branschsegment. Kontor finns placerade i Lycksele, Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mer: www.cartesia.se

Om Grontmij A/S
Grontmij A/S är ett socialt ansvarstagande teknikkonsultföretag som arbetar med underlättande av hållbar utveckling - lokalt som globalt. Som en kund till Grontmij kommer du att ha tillgång till nästan 300 kontor runt om i regionen och ytterligare 50 kontor världen över. Vi är en del av det börsnoterade Grontmij Group - en av de största aktörerna på den europeiska konsultmarknaden med drygt 9 000 anställda. Vår princip - Hållbarhet genom design - utgör hjärtat av vår verksamhet. Det är ett ledande värdeerbjudande för våra kunder och levereras av fyra affärsområden: Planering & Design,Transport & Mobilitet, Vatten & Energi, Övervakning och Testning."

 
« Tillbaka