Addnode: Addnode Group förnyar samarbetsavtal med ÅF
2013-02-20

"Addnode Group förnyar samarbetsavtal med ÅF

Stockholm, 20 februari 2013 - Addnode Groups dotterbolag Cad-Q, som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT, förnyar det strategiska samarbetsavtalet med ÅF. Avtalet är ett exklusivitetsavtal som omfattar mjukvaror och tjänster kring Autodesks produktplattform.

För att säkra kvalitet, minska kostnader och möjliggöra effektivare arbetsprocesser har ÅF valt att förlänga det strategiska exklusivitetsavtalet med Cad-Q där mjukvaruinköp, licenshantering, utbildningar och tjänster avseende CAD och BIM ingår.

ÅF med sina 6 800 medarbetare är ett ledande globalt teknikkonsultföretag med bas i Europa. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt samt vid utveckling av produkter och IT-system.

”Vi har haft ett gott samarbete med Cad-Q över tidigare avtalsperiod och det var naturligt för oss att fortsätta samarbetet genom förlängning av avtalet. Vi bibehåller en modern och väl fungerande CAD-miljö, samtidigt som vi får en bättre kontroll över hur licenserna används inom företaget”, säger Henrik Carlberg, IT-chef på ÅF.

”Vi på Cad-Q ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med ÅF och vi är mycket glada över att de gett oss förtroende genom att förlänga samarbetsavtalet”, säger Rolf Kjaernsli, VD Cad-Q AB och Addnode Group’s affärsområdeschef Design Management."
 
« Tillbaka