Addnode: Ny order
2013-01-23

"Statens haverikommission väljer ärendehantering i molnet från Ida Infront

LINKÖPING, 23 januari 2013 - Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått en order från Statens haverikommission för verksamhetsstödjande tjänster inom bland annat dokument- och ärendehantering samt e-arkiv. Ordervärdet är på drygt 2 MSEK.

Statens haverikommission bedriver ett arbete där flera parter, såväl internt som externt, är i behov av verksamhetsstödjande tjänster. Målsättningen med den nya satsningen är att få tillgång till ett modernt system med effektiva verktyg för diarieföring och ärendehantering samt e-arkiv.

”Vi är mycket glada över att Statens haverikommission har valt ärendehantering som tjänst från oss. Detta är ännu ett tydligt steg på vår väg att bli Sveriges ledande leverantör inom dessa tjänster till svenska myndigheter. Vi vann den här upphandlingen eftersom vi hade starka referensuppdrag samt ett komplett erbjudande till ett konkurrenskraftigt pris”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.
Statens haverikommission har till uppgift att utreda alla typer av svåra olyckor och tillbud oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. En haveriutredning omfattar normalt alla ingående komponenter och aktörer kring händelsen.

Lösningen baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som innehåller funktioner för säker informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka