Addnode: Stororder!
2012-12-19

"Addnode Group får order med bedömt värde på 30 MSEK från Rikspolisstyrelsen

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått förnyat förtroende att förvalta och vidareutveckla Polisens olika system baserade på ärendehanteringsplattformen iipax. Affären har ett bedömt ordervärde på cirka 30 MSEK över tre år.

Polisen använder sedan många år Ida Infronts plattform iipax för ärendehanteringen inom Rikskriminalpolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Gemensamt för alla systemen är krav på säkerhet, spårbarhet, robusthet och prestanda. Avtalet avser konsulttjänster för att förvalta och vidareutveckla Polisens olika versioner av ärendehanteringsplattformen iipax.

”Vi ser det som mycket glädjande och är stolta över att Ida Infront har fått förnyat förtroende”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Applikationerna hos Polisen bygger på plattformen iipax som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster, säker informationsöverföring samt e-arkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax utvecklas och underhålls av Ida Infront."
 
« Tillbaka