Addnode: Förvärv
2012-09-18

"Addnode: Addnode Group förvärvar Spatial Technologys verksamhet

Addnode Group är idag ett av Sveriges största bolag inom geografiska
informationslösningar (GIS). Spatial Technology AB ("Spatial
Technology") tillhandahåller GIS-lösningar och har framgångsrikt
utvecklat en egen integrationsplattform för geografisk information.
Förvärvet stärker koncernens erbjudande inom området GIS och spatiala
informationssystem.
Den förvärvade verksamheten med kontor i Göteborg och Stockholm omsätter
idag knappt 10 MSEK och har kunder i både offentlig och privat sektor.
Spatial Technology utvecklar och säljer produktfamiljen "Independent
Spatial Management (ISM)". ISM integrerar data mellan spatiala databaser
och alla ledande GIS/CAD-leverantörer med kompatibilitet mellan data,
metadata, användare, design kartografi och applikationer.

Spatial Technology är sedan tidigare en samarbetspartner till flera av
Addnode Groups bolag, däribland Cartesia, Tekis och Cad-Q.

"Addnode Group är ett av Sveriges större bolag inom GIS. Förvärvet av
Spatial Technology understryker vår strävan att ta ett ansvar för den
geospatiala marknadens utveckling", säger Staffan Hanstorp, koncernchef
och VD för Addnode Group AB.

Spatial Technology kommer att integreras i Addnode Groups dotterbolag
Cartesia.

"Förvärvet ökar kundnyttan i våra nuvarande erbjudanden och stärker vår
förmåga att möta kundernas växande behov. Med ISM i kombination med
Cartesias koncept Solen får vi ett mer komplett erbjudande med spatiala
databaslösningar och en kraftfull dataintegration. Vi har idag en stark
marknadsnärvaro och detta visar vår tydliga intention att vara våra
kunders GIS-partner", säger Lennart Nilsson, VD för Cartesia.

"Detta ger oss möjligheten att arbeta vidare och bli ännu bättre på det
vi är bäst på idag - att jobba med våra kunder i genomförandet,
utveckling och fortsatt förbättring av verksamheten med hjälp av GIS",
säger Thomas Olsson, grundare av Spatial Technology, som efter förvärvet
kommer att fortsätta sitt arbete på Cartesia.

Förvärvet är villkorat och genomförs som ett så kallat inkråmsförvärv.
Addnode Group kommer att konsolidera verksamheten från och med 1 oktober
2012. Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om
transaktionen."


 
« Tillbaka